Gru 5, 2021
811 Views
Komentavimas išjungtas įraše Informacijos sistemų kūrimo metodai

Informacijos sistemų kūrimo metodai

Written by

Informacijos sistemų inžinerija susiformavo XX amžiaus devintajame dešimtmetyje, įtakojama naujų kompiuterinės technikos galimybių – labai išaugus išorinės atminties talpoms ir procesorių greitaeigingumui, atsiradus grafinei vartotojo sąsajai ir kompiuteriniams tinklams. Aptarsime tokius labiau žinomus IS kūrimo metodus:

1. IS kūrimas, vadovaujantis tradiciniu sistemos gyvavimo ciklu;

2. IS kūrimas, naudojant prototipų metodą;

3.  Programų paketų naudojimas;

4.  IS kūrimas organizacijos jėgomis;

5.  JAD – IS kūrimas kartu su vartotoju;

6.  Samdos metodas – IS nuoma;

7.  RAD – greitas IS kūrimas;

8.  OOD – objektiškai orientuotas kūrimas;

9.  IS kūrimas naudojant C ASE priemone.

Tradicinis IS kūrimas

IS kūrimas, vadovaujantis tradiciniu sistemos gyvavimo ciklu („krioklio tipo” GC) reiškia, kad IS kūrimas vykdomas nuosekliais etapais, pradedant biznio analize ir reikalavimų IS specifikavimu. Visi IS kūrimo žingsniai tampriai susiję. Šio tipo IS gyvavimo ciklas geras tuo, kad yra suskaidytas į etapus, kuriuos galima kontroliuoti – nustatyti jiems kiekybinius ir kokybinius parametrus, apskaičiuoti kaštus.

Prototipų metodas

Prototipų metodas yra IS kūrimas, kai sudaromas beveik veikiantis IS modelis programinėje aplinkoje (IS prototipas). IS prototipas sukurtas pagal vartotojo reikalavimus, bet gali būti realizuotas tokiomis programinėmis priemonėmis, kurios patogios kurti prototipą, bet netinka realizuoti pačią įmonės IS. Prototipas labai palengvina pokalbius su vartotoju. Nagrinėdamas prototipo veikimą, vartotojas gerai perpranta savo paties reikalavimus, pamato jų rezultatus, suvokia IS galimybes. IS kūrimas prototipų metodu efektyvus, nes projektuotojas ir vartotojas kartu greitai randa teisingą vartotojo reikalavimų realizavimo būdą.

Programų paketų naudojimas

Įmonė perka reikalingos paskirties programų paketą ir jį derina jį prie savo veiklos procesų. Tokie paketai skirstomi pagal paskirtį, pavyzdžiui, gamybos IS (MRP ar MRP II); buhalterinės apskaitos sistema, prognozavimo paketai ir kitokie. Organizacijos informacijos sistemų skyriui tenka instaliuoti tokius įsigytus paketus ir organizuoti realių veiklos duomenų perkėlimą. Šis būdas geras tuo, kad paketą galimą įsigyti ir įdiegti labai greitai. Be to, garantuojama programinės įrangos kokybė.

IS kūrimas organizacijos jėgomis

Savo įmonės IS kuria patys vartotojai. Šiuo metodu IS galima realizuoti, jei vartotojas turi tinkamas priemones taikomosioms programoms kurti, turi IS projektavimo patirties. Tačiau vartotojo pastangomis sukuriamos palyginti nedidelės IS. Pavyzdžiui, naudojant MS Excel, MS Access, veiklos analizės paketus, ataskaitų generatorius, galima kompiuterizuoti veiklos uždavinius. Toks būdas gali būti pigus, nes vartotojas pats planuoja, žino, ko nori, todėl labai patogu eksploatuoti ir tobulinti tokią IS.

Article Categories:
Kompiuteriai

Comments are closed.