Bal 5, 2021
487 Views
Komentavimas išjungtas įraše Veiklos informacinės architektūros (VIA) modelis

Veiklos informacinės architektūros (VIA) modelis

Written by

2.2. Veiklos informacinės architektūros (VIA) modelis

Organizacijos veiklos informacinės architektūros (VIA) modeliavimas skirtas informacijos sistemų, atitinkančių realius veiklos poreikius, projektavimo ir realizavimo metodams plėtoti. Organizacijos veikla gali būti nagrinėjama iš skirtingų pozicijų, išskiriant skirtingo pobūdžio veiklos dalykines sritis, vadinamas veiklos domenais. Veiklos domenai nurodo organizacijos dalis, kuriose vyksta skirtingos prigimties procesai.

Organizacijos veiklos informacinės architektūros (VIA) modelis, sudarytas iš keturių domenų, pateiktas Organizacijos veiklos informacinės architektūros (VIA) modelis paveiksle. IS projektavimo eigoje sudaromas kiekvieno veiklos domeno architektūros modelis.

Pagrindiniai organizacijos veiklos domenai, kurių visuma ir sąveikos užtikrina organizacijos funkcionavimą, aprašyti Pagrindiniai organizacijos veiklos domenai lentelėje. Pirmieji keturi domenai yra pagrindiniai. Literatūroje yra minimas dar vienas (išvestinis) organizacijos veiklos domenas – darbo vietų (KDV) domenas.

Organizacijos veiklos informacinės architektūros (VIA) modelis

Darbo vietų domenas – tai organizacijos suvokimas kaip darbo (veiklos) vietų visumos, aprašant reikalavimus darbo vietose vykdomoms funkcijoms. Darbo vietų domenas yra pasiskirstęs, nes darbo vietos išsidėstę kituose domenuose ir sąsajose.

Organizacijos aplinka įvardinta kaip atskira modeliuojama sritis, kuri suskirstyta į verslo aplinką, IT aplinką ir technologinių procesų aplinką.

Kiekvienas veiklos domenas žymi specifinę organizacijos veiklos sritį (biznio procesus, informaciją, informacijos apdorojimo procesus, produkto gamybos procesus), kuri modeliuojama kaip savarankiškas objektas (komponentas).

Veiklos IA domenų sąsajų tipai

Veiklos LA domenai sąveikauja tarpusavyje, nes atskirų domenų komponentai sąveikauja, realizuodami organizacijos tikslus. Domenų sąsajų tipai aprašyti Sąsajų tarp veiklos domenų tipai lentelėje. Sąsajų SI – S6 paskirtis yra integruoti domenų tarpusavio sąveikas, sąsajų S7 -S 10 paskirtis – užtikrinti domenų sąveikas su išorine aplinka.

Pagrindiniai organizacijos veiklos domenai

Veiklos domenas Žymėjimas Domeno paskirtis
Verslo procesų domenas BD Tai ekonominę ir gamybinę veiklą vykdančios reikalavimai IS.
Informacijos domenas DD Tai duomenys, žinios ir tikslai, jų saugojimo ir perdavimo organizacijos padaliniams procesai
Informacinių procesų domenas IPD Organizacijoje atliekami skaičiavimai, sprendimo priėmimo procesai, galima vadinti taikomųjų uždavinių domenu.
Technologinių procesų domenas TPD Tai organizacijos dalies, formuojančios produktą, modelis – produkto gamybos procesų informaciniai poreikiai (pirminiai gamybos duomenys) ir valdymo technologinių
Darbo vietų domenas DVD Darbo vietų visuma, informaciniai reikalavimai darbo vietose atliekamoms
Aplinka VA, ITA, TPA Aplinka skirstoma į verslo aplinką, IT aplinką ir technologinių procesų aplinką.

Kiekviena domenų (t.y. jų atitinkamų komponentų) sąsaja modeliuojama kaip atskiras objektas, kaip atskira IS architektūros komponentė, siejanti du konkrečius VIA domenus.

Skirtingų domenų tarpusavio informacinės sąveikos užtikrinimas, taip pat pagrindinių domenų sąveikos su išorine aplinka realizavimas ir reiškia organizacijos veiklos integravimą.

Sąsajų tarp veiklos domenų tipai

Sąsajos tipas Nurodyto tipo sąsajos siejami komponentai
SI Duomenų domeno (duomenų komponentų) ir verslo domeno
S2 Informacinių procesų domeno (funkcinių komponentų) ir verslo
S3 Technologinių procesų domeno (TP IA komponentų) ir verslo
S4 Informacinių procesų domeno (funkcinių komponentų) ir informacijos domeno (komponentų) sąsaja
S5 Technologinių procesų domeno (TP IA komponentų) ir
S6 Informacinių procesų domeno ir technologinių procesų domeno IA komponentų) sąsaja
S7 Technologinių procesų domeno sąsaja su produkto gamybos
S8 Verslo domeno sąsajos su verslo aplinka
S9, S10 Informacinių procesų domeno ir informacijos domeno sąsajos su

Žemiau pateiktame paveiksle yra apibendrintas veiklos informacinės architektūros modelis, kuriame skirtingų tipų domenų sąsajos sujungtos į vieną bloką (interfeisų lauką), per kurį integruojama VIA pagrindinių domenų sąveika.

Article Categories:
Kompiuteriai

Comments are closed.