Lie 5, 2021
1311 Views
Komentavimas išjungtas įraše NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

Written by

Nusako sistemos savybes, kuriomis ji turi pasižymėti. Tai kokybinės funkciniuose reikalavimuose numatytų funkcijų vykdymo charakteristikos.

1.   Reikalavimai sistemos išvaizdai (Look and feel)

Bendri reikalavimai vartotojo sąsajai.

Pavyzdžiui:

•  lengvai skaitoma sąsaja;

•  paprastas (nesudėtingas) panaudojimas;

•  prieinamumas, kad vartotojas nesivaržytų naudodamas sistemą;

•  atitinkantis kitus vartotojo naudojamus produktus (pavyzdžiui, Lotus Notes tipinės sąsajos imitavimas);

•  spalvota ir patraukli vaikams sąsaja;

•  neįkyri sąsaja (pavyzdžiui, nereikalaujanti pastoviai ką nors kelis kartus patvirtinti);

•  novatoriška ir meniška išvaizda;

•  profesionali (imituojanti realią aplinką) išvaizda;

•  įdomi išvaizda (reklamos tikslais);

•  sąveikaujanti (aktyviai “bendraujanti”) sąsaja.

2.  Reikalavimai panaudojamumui (Usability)

Panaudojimo paprastumas (lengvumas), kuris gali būti vertinamas konkrečiais kriterijais.

Pavyzdžiui:

•  galimybė dirbti su viena ranka (kita užimta), vartotojams su negalia;

•  paprastas naudotis inžinieriams – mechanikams (įprasti žymėjimai ar pan.);

•  paprastai panaudojamas bet kokio asmens be apsimokymo (90% sėkmingas pasinaudojimas pirmu bandymu);

•  klaidos kaina (klaidos kainos sumažinimas);

•  nacionalinės kalbos panaudojimas;

•  veiklos našumo prieaugis dėl sistemos diegimo.

3.  Reikalavimai vykdymo charakteristikoms (Performance)

Užduočių vykdymo greitis; transakcijų greitis; tikslumo koeficientas; galimas reikšmių diapazonas; talpumas (DB apimtis); resursų panaudojimo efektyvumas; patikimumas; išplečiamumas ir t.t.

4.  Reikalavimai veikimo sąlygoms (Operational)

Sistemos veikimo aplinka ir reikalavimai jai. Pavyzdžiui, sistemos veikimo gamtinės sąlygos (žema temperatūra; sniegas-lietus; vanduo (sūrus vanduo)); vartotojų darbo sąlygos (žema temperatūra; darbas naktį, blogas apšvietimas; vartotojas su pirštinėmis; vartotojas turi dirbti paskubomis); sistemos funkcionavimo partneriai ar bendradarbiaujančios sistemos; portatyvūs įrengimai (galimybė veikti po kritimo; galimybė naudotis prie įvairaus apšvietimo; taupus baterijų energijos panaudojimas) ir t.t.

5.  Reikalavimai sistemos priežiūrai (Maintainability and portability)

Prognozuojami pasikeitimai ir laiko sąnaudos jiems atlikti. Kuriant sistemą, sunku nustatyti, kokios bus šios sistemos tolimesnės priežiūros sąnaudos. Tačiau įmanomas bent dalinis įvertinimas, numatant, kad keisis: pati organizacija; organizacijos gyvavimo aplinka; įstatymai, reglamentuojantys sistemos veiklą; veiklos taisyklės ir t.t.

Pavyzdžiui, jei numatoma, kad sistema turės veikti kelių platformų pagrindu, tai ir turi būti įvardinta (“ turi būti galimybė perkelti sistemą į Linux OS aplinką”); be to, čia reiktų įvardinti orientacines sistemos perkėlimo sąnaudas (laiko ar lėšų).

Kitas pavyzdys: “sistemą numatoma pritaikyti kitai kalbai  arba įvairioms kalboms” Toks reikalavimas gali ženkliai pakeisti priimamus projektinius sprendimus, užtikrinant ne tik paprastą kalbos keitimą, bet ir galimybę prisitaikyti prie skirtingų kultūrinių reikmių ar duomenų vaizdavimo formų

6.  Reikalavimai saugumui (Security)

Tai vienas iš sudėtingiausių reikalavimų ir, be to, susijęs su didele rizika, jei jo nepaisoma.

Reikia išskirti tris saugumo aspektus:

•  konfidencialumas – sistemoje esantys duomenys apsaugoti nuo neteisėtos prieigos;

•  vientisumas (integrity) – sistemos duomenys vienareikšmiškai atitinka šaltinio perduotus (iš jo gautus) duomenis, kartu užtikrinant jų panaudojimo teisėtumą;

•  pasiekiamumas – galimybė pasinaudoti duomenimis per fiksuotą laiką teisėtiems vartotojams.

7.  Kultūriniai-politiniai reikalavimai

Apribojimai, susiję su politiniais bei kultūriniais sistemos veikimo terpės ypatumais. Jie ypač aktualūs platinant sistemą įvairiose šalyse. Tai gali būti:

•  priimtini sprendimai – pavyzdžiui, sistemos komponentai galėtų būti sukurti tam tikroje (priimtinoje) valstybėje;

•  nepriimtini sprendimai – sistemoje neturi būti naudojami komponentai, sukurti tam tikroje bendrovėje (nepatikima bendrovė, pvz. Al Qaeda);

•  atsiribojimas nuo egzistuojančių sistemų ar darbo stiliaus – klientas gali pageidauti, kad kuriama sistema būtų unikali (skirtųsi nuo esamų sistemų)

•  politinis reikalavimas – reikalavimas be pateisinimo, argumentuojant jį “Aš to noriu”;

•  religinis paprotys;

•  politinis korektiškumas – sistemoje negalima naudoti ką nors įžeidžiančių terminų ar iliustracijų;

•  kalbos apribojimai (reikalavimai).

8.  Teisiniai reikalavimai

Apribojimai, susiję su įstatymais. tai būtina įvertinti netgi kuriant sistemą savo organizacijos reikmėms. Suderinamumui pasiekti, galima pasinaudoti keletu patarimų:

•  ištirkite gretimas (kartu naudojamas) sistemas ar paklausinėkite aktorius, kurie kontaktuos su kuriama sistema;

•  įvertinkite jų keliamus teisinius reikalavimus ir teises (pavyzdžiui, ar gretima sistema turi teisę naudotis mūsų sistemos duomenimis?);

•  nustatykite, ar nėra įstatymų atitinkančių sistemos (atskiro panaudojimo atvejo) veikimo ar naudojimo principus (duomenų saugumas, privatumas, teisė gauti informaciją ir pan.).

Teisinis reikalavimas gali būti registruojamas taip: “Sistema turi laikytis xxx įstatymo reikalavimų”.

Negalima pamiršti, kad kuriama sistema ne visuomet apsiriboja tik tam tikros šalies įstatymais. Kartais galima nurodyti reikalavimą, apibrėžiantį tam tikrų standartų laikymąsi (Pavyzdžiui, ISO 9000 sertifikato reikalavimai).

Article Categories:
Kompiuteriai

Comments are closed.