Vas 5, 2022
1005 Views
Komentavimas išjungtas įraše REIKALAVIMŲ SPECIFIKACIJOS (VOLERE ŠABLONAS)

REIKALAVIMŲ SPECIFIKACIJOS (VOLERE ŠABLONAS)

Written by

Projekto varovai (Project Drivers)

1. Sistemos paskirtis

Tai sistemos kūrimo priežastis bei nauda, kurią sistema duos, jeigu bus sukurta;Čia gali būti įvardintos veiklos problemos, su kuriomis susiduria klientas, numatant, kaip jas gali išspręsti kuriama sistema

 1.1. Projekto kūrimo pagrindas (pagrindimas)

Projekto pagrindimui gali būti pasiremta įvairiomis nuorodomis, argumentuojančiomis sistemos kūrimo reikalingumą. Galimas atvejis, kad problemos nėra, tačiau yra poreikis (galimybė) plėsti tam tikrą veiklą. Tuomet tokia galimybė turi būti aprašyta

 1.2. Sistemos tikslai (paskirtis)

Aprašoma, ko norima iš sistemos, ką ji turi atlikti, kaip ji įtakos veiklos tikslų sėkmingą pasiekimą.

 2.  Užsakovai, pirkėjai ir kiti sistema suinteresuoti asmenys

Būtina turėti informaciją apie šiuos asmenis, kad išvengti skaudžių netikėtumų.

1.  Užsakovas. Tai asmuo, kuris apmoka sistemos kūrimo darbus ir taps šios sistemos savininku. dažnai tai asmuo, esantis sistemos vartotojo padalinio vadovu. Šiame punkte nurodomi šio asmens duomenys. Kartais gali būti keli asmenys. Užsakovas priima galutinį produktą (sistemą), todėl turi būti juo patenkintas. Jei sistema kuriama savoms reikmėms, tai užsakovas ir pirkėjas gali būti tas pats asmuo. Jei sistema kuriama rinkai (išorės vartotojams), tuomet užsakovu gali būti marketingo skyrius, kurį atstovauja šio skyriaus darbuotojas

2.  Pirkėjas. Tai sistemą perkantis asmuo (atstovaujantis organizaciją). Jei sistema skirta savoms reikmėms, tai pirkėjas yra asmuo, kuris priima galutinį sprendimą, ar sistema reikalinga. Tai gali būti padalinio, kuriame diegiama sistema, vadovas, arba visos organizacijos vadovas. Jei sistema skirta rinkai, tai pirkėjas yra sistemą įsigyjančią organizaciją atstovaujantis asmuo. Jei pirkėją atstovauja sistemą platinančios organizacijos marketingo skyrius, tuomet jie turi pateikti kuo tikslesnę numatomų faktinių pirkėjų charakteristiką.

3.  Kiti sprendimus priimantys asmenys. Pateikiama informacija apie kitus sistemos kūrimą įtakojančius asmenis. Tai gali būti:

·  Vadovybė arba projekto rėmėjai;

·  Veiklos srities ekspertai;

·  Techniniai specialistai;

·  Projektuotojai;

·  Marketingo specialistai;

·  Projekto vadovai;

·  Testuotojai ir kokybę tikrinantys asmenys;

·  Inspektoriai (darbo saugos) arba auditoriai;

·  Teisininkai.

Šie asmenys išreiškia tam tikrus reikalavimus sistemai.

   Vartotojai

Tai asmenų, kurie betarpiškai naudosis sistema, sąrašas. Kiekvienai vartotojų kategorijai reikia nurodyti tokią informaciją:

•  Vartotojo kategorija, pav., mokinys, inžinierius, projekto vadovas;

•  Vartotojo sprendžiami uždaviniai (atliekamos funkcijos) – tai vartotojo funkcijų suvestinė;

•  Patirtis dalykinėje srityje – naujokas, įprastas darbuotojas, srities specialistas (meistras);

•  Patirtis informacinėse technologijose – naujokas, patyręs, informatikas;

•  Papildomos vartotojo  charakteristikos – turinčios įtaką reikalavimams bei sistemos savybėms. Tai gali būti:

•  fizinės galimybės (negalia);

•  intelektualinės galimybės (negalia);;

•  požiūris į darbą;

•  požiūris į IT;

•  apsimokymo poreikis;

•  kalbos įgūdžiai;

•  amžiaus grupė;

•  lytis.

Vartotojo charakteristika turi būti įvertinta pildant šablono punktą 4.1. Ji gali labai įtakoti priimamus projektinius sprendimus, nes vartotojai gali būti įvairiausi žmonės, kurių interesai ir charakteristikos labai skirtingos: dvasininkai; atsitiktiniai asmenys; neraštingi asmenys; nuo sistemos “nutolę” asmenys; saugumo tarnybų darbuotojai; žmonės, dirbsiantys per telefoną ar internetą ir t.t.

•  Vartotojų prioritetai. Kiekvienai vartotojų grupei rekomenduojama suteikti prioritetą. Tai gali būti:

•  svarbiausi vartotojai – jų nuomonė ir pageidavimai svarbiausi;

•  antraeiliai vartotojai – jei kyla konfliktas su pirmąja grupe, tai jų nuomonė turi didesnę įtaką;

•  nesvarbūs (atsitiktiniai) vartotojai

Article Categories:
Kompiuteriai

Comments are closed.