Informacijos sistemų inžinerija susiformavo XX amžiaus devintajame dešimtmetyje, įtakojama naujų kompiuterinės technikos galimybių – labai