KOKS MŪSŲ ŽEMES AMŽIUS? Žydų religijoje laikas pradedamas skaičiuoti nuo 3761 metų prieš mūsų erą.