Sau 11, 2017
602 Views
Komentavimas išjungtas įraše Šventės metu šis žaidimas atliekamas masiškai

Šventės metu šis žaidimas atliekamas masiškai

Written by

Mergaitės žengia žingsnį priekį dešine koja, kairę pristato, tačiau kūno svorį palieka ant dešinės kojos, galvą užverčia aukštyn ir dešine ranka lyg beria aguonų žiupsnį sau burną.

Tuo metu berniukai, rankas sudėję ant klubų ramiai stovi ir žiūri mergaites.

Parodžiusios, kaip aguonas valgo, mergaitės žengia žingsnį atbulos kaire koja     savo buvusias vietas ir pritraukia dešinę koją.

Tuo metu berniukai žengia dešine koja žingsnį priekį ir kartu beria po žiupsnį aguonų burną taip, kaip anksčiau mergaitės.

Kairė berniukų ranka ant klubų, abi mergaičių rankos už sijonukų.

Kartojant tuos pačius žodžius, mergaitės ir berniukai dar po vieną kartą atskirai parodo, kaip aguoną valgo. Paskutinį kartą parodę, berniukai atbuli nebesitraukia, o apsisuka per kairį petį veidu į savo mergaitę.

Šokis: Jievaro tiltas

Visi ploja po du kartus rankomis ir, porose susikabinę dešinėmis parankėmis, apsisuka po pusę rato. Po pirmo apsisukimo mergaitės atsiranda nugara žiūrovus, o berniukai už mergaičių, atsigręžę į žiūrovus. Kartodami (po suplojimo) apsisuka pilną ratą, susikabinę kairėmis parankėmis. Žaidimą užbaigia sustodami dviem pusračiais, pasisukę veidu į žiūrovus. Priekyje mergaitės, o už jų berniukai.

Dainų šventės metu, šį žaidimą atliekant masiškai, reikia jungti po du arba po keturis ratelius į vieną. Sujungimas panašus, kaip Jievaro tilto žaidime. Pradžioje reikia statyti vieno ratelio žaidėjus už kito ratelio žaidėjų. Priekyje stovi pirmojo ratelio mergaitės, susikabinusios dviem rateliais, už jų — kito ratelio mergaitės, toliau trečio ir ketvirto. Berniukai sustoja į dvi nes po aštuonis arba po šešiolika kiekvienoje. Pusė vieno ratelio berniukų vienoje virtinėje, pusė kitoje.

II posme (dygsta) bendri rateliai dvigubai didesni, t. y. po šešiolika žaidėjų kiekviename. Jungiant po du šokėjų ratelius, bus du rateliai šalia vienas kito, o jungiant po keturis—keturi. Pirmuosiuose dviejuose bus po pusę pirmųjų ratelių žaidėjų, o antruosiuose — po pusę antrųjų. Tokie rateliai apsisuka ne po pusantro rato, bet tik po pusę. Rodant, kaip aguona dygsta, turi būti keturios eilės, po aštuonis arba po šešiolika žaidėjų kiekvienoje, priklausomai nuo to, keli rateliai jungiami.

Šokio žingsneliu: Džigūnas

IV posme (žydi) — taip pat du dideli rateliai, kurių viduriniame visi berniukai, o išoriniame — visos mergaitės. Vėliau visi sudaro vieną didelį aguonos žiedą.

V posme (noksta) berniukų grandinėlės ir mergaičių rateliai dvigubai didesni. Jei jungiami du rateliai, tai mergaitės sudaro šonuose du ratelius po aštuonias kiekviename, ir berniukai sudaro dvi grandinėles po aštuonis kiekvienoje. Jei jungiama po keturis ratelius, tada keturios grandinėlės ir keturi mergaičių rateliai taip pat turi po aštuonis žaidėjus. Mergaičių rateliai kampuose, o berniukų grandinėlės iš centro išeina visus keturis šonus.

VI posme (krečia) bendras didelis ratas.

VII posme (mala) — du dideli ratai, kurių viduriniame visos mergaitės, o išoriniame visi berniukai. Ratelius reikia sukti kol žaidėjai ateina ligi savo porų.

VIII posme (valgo) — grandinėlės keičiasi po aštuonis žaidėjus kiekvienoje. Jei jungiami du rateliai, tai bus dvi mergaičių ir dvi berniukų grandinėlės, o jei keturi, tai gali būti po keturias grandinėles arba taip pat po dvi, bet dvigubai didesnes.

Pabaigoje — didelis bendras pusratis.

Apskritai, šiame žaidime sujungti du arba keturis ratelius yra sunkoka, bet toks sujungimas duoda nepaprastai gražų vaizdą. Būtinai reikia jungti bent po du ratelius ir jokiu būdu negalima atlikti atskirai po vieną ratelį. Tokius jungtinius ratelius galima išdėstyti aikštėje taip, kaip patinka.

Šokių bateliai kiekvienam.

Article Categories:
Paslaugos

Comments are closed.