Kov 5, 2022
866 Views
Komentavimas išjungtas įraše Šokis Jievaro tiltas (II dalis)

Šokis Jievaro tiltas (II dalis)

Written by

Merginų kolona eina dar kartą į prieki beveik ligi tos pačios vietos, kaip anksčiau. Posmo pabaigoje rankomis pasileidžia truputį anksčiau (14 žingsnio metu) ir dviem žingsniais (14 ir 15 žingsniai) merginos sueina į dvi eiles veidu vienos į kitas (5 pieš.). 16 žingsnio metu visos merginos pasisuka vienos į kitas nugara. Apsisukimas veidu pro scenos gilumą, taigi, tos, kurios yra labiau kairėje scenos pusėje, sukasi per kairį petį, o tos, kurios yra labiau dešinėje, – per dešinį (6 pieš.). Apsisukusios, merginos eilėse susikabina rankomis paprastai žemai ir sudaro dvi grandines, kurios stovi viena į kitą nugara. Kraštinių merginų laisvosios rankos už sijonų.

Tuo metu abi vyrų kolonos eina į gilumą ligi tos vietos, iš kurios pradėjo žaidimą. Šešiolikto žingsnio metu visi vyrai pasisuka per dešinį petį veidu į žiūrovus (6 pieš.). Apsisukę vėl susikabina rankomis virš alkūnių, kaip anksčiau.

Merginų grandinės eina šešiolika žingsnių gilyn. Labiau kairėje scenos pusėje esanti grandinė eina dešiniuoju pečiu, o labiau dešinėje – kairiuoju. Jos eina greta viena kitos tiesiai į scenos gilumą ir tik pačioje pabaigoje pradeda sukti tolyn viena nuo kitos (7 pieš.).

Tuo metu abi vyrų kolonos eina dar kartą į priekį ligi tos vietos, ligi kurios buvo nuėjusios II posmo pabaigoje (7 pieš.). 16 žingsnio metu pasileidžia rankomis ir apsisuka per dešinį petį. Apsisukę susikabina porose rankomis paprastai ir pakelia jas virš galvų. Poras sudaro tie patys vyrai. Laisvosios vyrų rankos ant klubų. viena merginų grandinė susitinka su vienu vyrų tilteliu dešinėje scenos pusėje, o kita su kitu – kairėje. Priėjusios

Vyrai, pakėlę aukštyn tas rankas, kuriomis susikabinę, eina nedideliais žingsniais tiesiai į gilumą (8 pieš.).
Tuo metu merginų grandinės suka iš gilumos į žiūrovų pusę ir taip pat nedideliais žingsniais eina į priekį. Po keleto žingsnių vyrų tiltelius, merginos pasilenkia ir lenda pro pakeltas vyrų rankas. Pasilenkia ne visos merginos iš karto, o iš eilės po vieną tuo metu, kai reikia pralįsti. Pralindusios pro vyrų tiltelį, merginos atsitiesia ir, nepasileisdamos rankomis, pamažu suka lanku pro scenos vidurį į gilumą.

Merginos ir vyrai eina neskubėdami, taip, kad posmo pabaigoje iš po tiltelio dar nebūtų išėjusi paskutinė grandinės mergina. 15 žingsnio metu kiekvienoje pusėje vyrai, nuleisdami rankas žemyn ir susikabindami rateliu, sulaiko po paskutinę (nespėjusią išlįsti) kiekvienos grandinės merginą (9 pieš).

Vyru rateliai sukasi dešinėn apie sulaikytąsias merginas. Vienas ratelis labiau dešinėje scenos pusėje, kitas – kairėje.

Į pabaigą besisukdami rateliai artėja vienas prie kito. Sulaikydamos merginos kukliai stovi ratelių viduryje, pasisukusios veidu į žiūrovus. Jų rankos už sijonų. Rateliams artėjant, jos taip pat pamažu eina artyn viena prie kitos. Pabaigoje rateliai visiškai suartėja, o jų viduryje esančios merginos rankų mostu perskiria kiekviena savo ratelį. Susidaro vyrų ratelis apie abi merginas.

Tuo metu kitos šešios merginos eina grandinėlėmis į scenos gilumą. Viena grandinėlė suka į vieną scenos pusę, kita -1 kitą, ir pabaigoje visos šešios merginos sustoja į viena eile scenos gilumoje už vyrų ratelių. Tos, kurios grandinėles vedė, atsiranda eilės kraštuose, o paskutinės – eilės viduryje. Eilėje visos šešios merginos susikabina rankomis paprastai žemai. Kraštinių merginų rankos už sijonų.

Vyrų ratelis scenos viduryje sukasi dešinėn apie abi merginas kartu. Ratelis apsisuka vieną kartą.

Ratelio viduryje esančios dvi merginos susikabina abiem ištiestom rankom (vienos merginos dešinė ranka su kitos merginos kaire ranka) ir sukasi į kairę pusę vyrų ratelio viduryje (10 pieš,).

Kitos šešios merginos, stovėdamos vienoje eilėje scenos gilumoje už vyrų ratelio ir susikabinusios rankomis paprastai žemei, siūbuoja kas taktas) lėtai į dešinę ir į kairę. Siūbuoja neryškiai, tik perkeldamos kūno svori nuo vienos kojos ant kitos ir šiek tiek pasukdamos galvas į tą šoną, į kurį svyra. Kraštinių merginų laisvosios rankos už sijonų.

Vyru ratelio viduje buvusios merginos, atsisukusios į žiūrovus, sustoja scenos viduryje greta viena kitos (tarpas didokas žingsnis) ir susikabina aukštai virš galvų pakeltomis rankomis: dešinioji mergina dešine, kairioji kaire ranka. Laisvosios šių merginų rankos už sijonų.

Tiek šį kartą apie Jievaro tiltą ir jo atlikimo eiga, jeigu norite pabandyti atlikti su draugais ar išmokyti savo vaikus šį šokį pirmiausia reikėtų pasirūpinti avaline, į pagalba atbėga kolegos kurie prekiauja šokių bateliais vaikams.

Article Categories:
Paslaugos

Comments are closed.