Merginų kolona eina dar kartą į prieki beveik ligi tos pačios vietos, kaip anksčiau. Posmo