Bir 26, 2018
961 Views
Komentavimas išjungtas įraše Sauso tinko plokščių prikalimas ir klijavimas

Sauso tinko plokščių prikalimas ir klijavimas

Written by

Prieš kalant ar klijuojant sauso tinko plokštes, reikia atlikti dar kai kuriuos paruošiamuosius darbus.

Prikalant sauso tinko plokštes, pirmiausia, patikrinus sienų ir lubų lygumą, pritvirtinami mediniai tašeliai — padaromas karkasas. Tašelių storis — apie 20-25 mm, plotis — apie 40mm. Ten, kur numatoma plokštes sudurti, pritvirtinami dvigubo pločio tašeliai. Jie prikalami vinimis tiesiog prie sienos ne rečiau kaip per 40 cm vienas nuo kito. Kad visas karkasas būtų vienodai lygus, kalant tašelius, po jais ties įdubimais pakišami pleišteliai, o ties iškilimais, jei jų negalima nulyginti, padrožiamas pats tašelis.

Plokštės prie tašelių prikalamos vinutėmis kas 10 cm viena nuo kitos taip, kad jų galvutės pasislėptų plokštėje.

Klijuojant sauso tinko plokštes, mūro sienos paruošiamos panašiai, kaip ir tinkuojant skiediniu. Patikrinus sienų ar lubų lygumą, įkalamos vinys. Vinys kalamos eilėmis, ne rečiau kaip 40 cm viena nuo kitos. įkalus reikia gerai patikrinti, kad vinių galvutės būtų vienodame lygyje.

Kai jau įkaltos vinys, gipso masė krečiama ant jų, prieš klijuojant plokštes. taip, kad masės krilvelė būtų 1-2 cm aukštesnė, negu vinies galvutė. Plokščių sudūrimo vietose nukrečiamos ištisos juostos. Galima daryti ir atvirkščiai — pirma užtepti gipso masės markes ir juostas ant pačios plokštės, o paskui prispausti plokštę prie sienos taip, kad ji vienodai atsiremtų į visas vinių galvutes. Taip prispaudus ir kiek prilaikius, kol masė sustings ir plokštę pritrauks, galima būti tikram, kad plokščių paviršius, ypač prie sudūrimų, bus vienodai lygus. Klijuojant be vinių, plokštė gali vienur daugiau, kitur mažiau prisispausti ir paviršius ne visada gali būti lygus. Priklijuota plokštė dar patikrinama, ar ji tiesiai statmenai prigulusi.

Po šių rūšių plokščių lieka daug statybinių atliekų, jas reikia kažkur išvežti, yra keli sprendimo būdai tai patiems išsinuomoti atliekų konteinerį arba kviesti specialistus kurie pristatys patys šias atliekas didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.

Daroma dar ir taip. Tinko skiediniu arba gipso mase užkrečiamos vadinamosios atraminės (kontrolinės) markės ten, kur numatomi plokščių kraštų sudūrimai. Keletą tokių markių galima pamėtyti ir ties viduriu. Markės gražiai sulyginamos ir paliekamos 24 val. džiūti. Atramines markes galima daryti ir iš 10X10 cm dydžio sauso tinko plokštės gabalų, priklijuojant juos prie sienos gipso mase.

Prieš klijuojant sauso tinko plokštę, sandūrų vietose tarp atraminių markių gipso mase nukrečiamos 8-10 cm o viduryje — kauburėliai. Ir juostos, ir kauburėliai turi būti 1-2 cm aukštesni už atramines markes. Prie jų tuojau pat prispaudžiamos gipso plokštės ir priremiamos mediniais tašeliais, lentomis ar specialiais rėmais bei ramsčiais.

Visa pasiruošimo ir tinkavimo darbų eiga yra lygiai tokia, kaip ir naujai tinkuojant

Gipso plokštę reikiamo dydžio gabalais galima pjaustyti peiliu arba pjūkleliu. Didelės apimties darbams plokštes pjausto mašinomis. Plokštę geriausia pasitiesti ant stalo ir, prisidėjus liniuotę, iš vienos pusės įrėžti, paskui, per stalo briauną palenkus, nulaužti, o likusį kitoje pusėje kartoną visiškai perrėžti. Jei plokštę numatoma dėti į kertę, tai antroje pusėje likusio kartono perpjauti nereikia. Taikant plokštę kampui aplenkti, blogojoje lapo pusėje reikia įpjauti 90° kampu griovelį taip, kad sulenkus galima būtų gauti švarią, kartonu padengtą briauną.

Plokštes prikalus arba priklijavus, plyšiai jų sudūrimuose užtaisomi gipsu arba apkalami medinėmis juostelėmis (bagetais).

Nišas po radiatoriais reikia užtinkuoti paprastu kalkių skiediniu. Langų ar durų angokraščius galima tinkuoti ir skiediniu, ir sauso tinko plokštėmis.

Buitinės technikos išvežimas prieš atliekant statybos darbus.

Article Categories:
Paslaugos

Comments are closed.