Lie 3, 2017
1167 Views
Komentavimas išjungtas įraše Merginų liaudies šokis – Linelis

Merginų liaudies šokis – Linelis

Written by

Liaudis yra sudėjusi ne tik visą eilę gražių dainų, taip pat sukūrusi keletą šokių bei žaidimų, kuriuose atsispindi darbas prie linų. Vienas jų yra merginų šokis Linelis, kuriame net rankų judesiais rodo, kaip linai raunami, klojami, verpiami. Šokio melodija ir pagrindiniai motyvai užrašyti Ukmergės rajone, tačiau šokis. buvo žinomas.

Kiekviename šokio posme yra labai ryškūs du motyvai — darbo prie linų motyvas ir pasilinksminimo motyvas, kurie kiekviename posme pasireiškia truputį skirtingomis formomis rankų judesiais ir skirtingu brėžiniu. Kiekvienas šokio lyg skirtingas darbo prie linų epizodas, kuris užbaigiamas. nedideliu pasilinksminimu. Priklausomai nuo dviejų skirtingų motyvų esančių kiekviename posme, įvairuoja ir šokio nuotaika. Darbų metu merginos rūpestingesnės ir rimtesnės negu metu, tačiau jokiu būdu ne nusiminusios, nors darbai nėra visai lengvi. Jos, linus raudamos ir šviesios, nes žino, kad po šio darbo bus kuriame bus galima pasišokti. Dėl to, vėduodamos , prijuostėm, jos jau pamažu pereina pasilinksminimo kuri turi būti linksma ir gyva ligi aukščiausio laipsnio.

Kaip paprastai būna merginų šokiai, lyriškas. Rankų žingsniai, posūkiai yra lengvi, švelnūs, nekampuoti.

Reikia atkreipti dėmesį lėtosios dalies judesius ir posmo paskutinių dviejų taktų judesius, kad jie sutaptų su tokia muzika trijų dalių, kiekviena jų turi po 12 taktų. Pirmiau grojama lėtai, o antroji ir trečioji (polkos tempas). Trečiosios muzikos dalies taktai suretinami iki tokio tempo, kaip pirmoji.

Šokant Linelį, naudojamas paprastasis, polkos ir apatinis siūbuojamasis žingsnis. Paprastuoju merginos šoka grojant pirmąją dalį. Jis, vaizduojant kurį nors darbą prie linų, daromas lėtai (vienas per vieną taktą), o vėduojantis prijuostėle — dvigubai greičiau (du per vieną taktą). Polkos žingsniu ir siūbuojamuoju merginos šoka grojant antrąją ir trečiąją muzikos dalis. Kadangi visi šie žingsniai jau žinomi, tai jie čia atskirai neaprašomi. Rankų darbo judesiai aprašomi pačiame šokyje, nes kiekviename posme jie kitokie.

ŠOKIO APRAŠYMAS

Kaip merginos sueina į šokio vietą ir kuria tvarka sustoja, yra nurodyta Sukčiaus aprašymo pabaigoje.

Linų rovimas. Grojama pirmoji muzikos dalis. 1-8 taktai

Merginos, eidamos abiejose eilėse paprastuoju žingsniu tiesiai pirmyn į žiūrovų pusę, rauna linus. Jos eina aštuonis paprastuosius žingsnius (žingsnis per vieną taktą) ir pasilenkusios ima dešinėmis rankomis linų pluoštą, kurį paskui deda į kairę ranką. Pasilenkti reikia tiek, kad ištiesta į priekį žemyn dešinė ranka būtų apie 40 cm nuo žemės. Galvos žemyn per daug nenulenkti, žiūrėti keletą žingsnių prieš save. Per pirmąjį taktą, žengus į priekį dešine koja, palaipsniui ištiesiama dešinė ranka, pasukta mažuoju pirštu į viršų ir delnu išorę, ir daromas lankas nuo savęs pro priekį dešinę pusę ir, truputį palenkus pirštus, imamas linų pluoštas. Tuo metu kairė ranka, per alkūnę taip, kad ji nuo alkūnės eitų lygiagrečiai ir būtų pasukta delnu į viršų, laikoma vienoje vertikalinėje linijoje su galva. Per antrąjį taktą, žengiant į priekį kaire koja, dešine ranka išrauti linai dedami kairę. Dedant ir dešinė ranka pasukama delnu viršų. Abiejų rankų pirštai sulenkti

Per sekančius du taktus vėl tokiu pat būdu reikia rauti linus, taigi iš viso reikia rauti keturis kartus. Po ketvirtojo rovimo (aštuntojo takto pabaiga) merginos atsitiesia, rankas nuleidžia paima už prijuosčių ir labiau dešinėje scenos pusėje esančios keturios merginos pasisuka dešinėn, o esančios labiau kairėje pasisuka kairėn su savo sportiniais šokių bateliais.

Article Categories:
Paslaugos

Comments are closed.