Bal 6, 2017
4409 Views
Komentavimas išjungtas įraše Krovinių transporto rūšies parinkimas

Krovinių transporto rūšies parinkimas

Written by

Fiziškai krovinio pervežimo proceas prasideda nuo jo judėjimo pradžios, tačiau teoriškai šis procesas prasideda kiek anksčiau – nuo planavimo veiksmų. Pirmiausia, planavimo veiksmus apima transporto rūšies parinkimas, o vėliau jau ir konkrečios transporto priemonės (pagal jos specifikacijas), su kuria, tam tikrą krovinį būtų galima pervežti optimaliausiu būdu, atsižvelgiant į išskirtinius kliento poreikius, parinkimas.

Krovinių transporto rūšys

 Išskiriamos penkios krovinių transporto rūšys, kuriomis galimas krovinio pervežimas: geležinkelių transportas, automobilių transportas, jūrų transportas, vidaus vandens transportas ir oro transportas. Kiekvienos transporto rūšies privalumai ir trūkumai (žr. 1 letelę) gana skirtingi ir kiekviena transporto rūšis gali būti optimali konkrečių atveju. Tai priklauso nuo pervežamo krovinio tipo, pakrovimo/iškrovimo vietos, vežimo distancijos, geografinių ypatumų bei kitų išskirtinių veiksnių.

1 lentelė. Atskirų transporto rūšių pranašumai ir trūkumai

Transporto rūšis

Pranašumai

Trūkumai

Geležinkelių transportas

 1. Vežimų reguliarumas;

 2. Nedidelė priklausomybė nuo oro sąlygų;

 3. Didelių krovinių apimčių vežimo galimybė;

 4. Tikslus išvykimo/atvykimo tvarkaraščių laikymasis;

 5. Sąlyginai reti gedimai.

 1. Mažas manevringumas;

 2. Skirtingas vėžių plotis tam tikrose šalyse;

 3. Privažiuojamųjų atšakų būtinumas.

Automobilių transportas

 1. Manevringumas;

 2. Vežimo „durys-durys“ galimybė;

 3. Didelis techninis tr. priemonės greitis;

 4. Smulkių krovinų vežimas;

Lankstumas laiko ir sąnaudų atžvilgiu (iki 2000 km);

 1. Tarša;

 2. Avaringumas;

 3. Aukšta vežimo savikaina (virš 2000 km).

Jūrų transportas

 1. Pervežimų apimtys vietos ir kiekio atžvilgiu;

 2. Maži kelių išlaikymo kaštai;

 3. Neribotas kelių pralaidumas;

 4. Mažos energetinės sąnaudos;

 5. Palyginti maža vežimo kaina.

 1. Priklausomybė nuo oro sąlygų;

 2. Sudėtinga ir brangi uostų įranga;

 3. Manevringumas;

 4. Mažas greitis.

Vidaus vandens transportas

 1. Didelis kelių pralaidumas;

 2. Nedidelė savikaina.

 1. Priklausomybė nuo oro sąlygų;

 2. Mažas greitis;

 3. Vidaus kelių netinkamumas krovinių transportavimui plėtoti.

Oro transportas

 1. Greitis;

 2. Lankstumas;

 3. Manevringumas;

Labiausiai besiskiriančios krovinių transporto rūšys yra jūrų ir oro transporto. Oro transportas pasižymi dideliu greičiu, kas visiškai nebūdinga jūrų transportui (lėčiausia transporto rūšis iš visų tarpusavyje lygintų). Tačiau greičio stoką, jūrų transportas kompensuoja mažiausia pervežimo savikaina, kai tuo tarpu oro transporte pervežimo savikaina yra didžiausia.

Automobilių ir geležinkelio transportą galima būtų lyginti pagal jų manevringumo lygį bei numatyto atvykimo ir išvykimo grafikų laikymasi. Automobilių transportas pasižymi didžiausiu manevringumu iš lygintųjų transporto rūšių, krovinio pristatymas galimas nuo pat siuntėjo „durų“ iki gavėjo „durų“. Tačiau labiausiai problematiška suplanuoti tikslų automobilių transporto atvykimo laiką į išsikrovimo vietą, kadangi tai lemia daugelis faktorių (kelių būklė ir maksimalus leistinas greitis jose, oro sąlygos; laikas praleistas muitinėse, vairuotojo poilsis ir pan.). Geležinkelių transportas pasižymi regeliarių tvarkaraščių laikymusi, tačiau ne tokiu dideliu manevringumu (krovinys pervežamas nuo stoties iki stoties/rušiavimo centro.

Nežiūrint į kiekvienos transporto rūšies savybes, jų išskirtinus privalumas, nustatyti universalią ir optimalią transporto rūšį – neįmanoma. Kiekvienu atskirtu krovinio pervežimo atveju, optimaliausią transporto rūšį reikia pasirinkti iš naujo įvertinus visus kriterijus ir užsakovo poreikius.

Article Categories:
AUTO

Comments are closed.