Vas 19, 2017
605 Views
Komentavimas išjungtas įraše Automobilius superka su ventiliatoriaus gedimais

Automobilius superka su ventiliatoriaus gedimais

Written by

Automobilius dažniausiai superka su variklio problemomis. Supirkėjų žargonas dažniausiai būna „užkalęs variklis”. Dauguma jų pabrėžia, kad skambinantieji dažniausi pamini, tokias problemas kaip: radiatoriaus, ventiliatoriaus neveikimas.

Taigi pakalbėsim apie ventiliatorių

Ventiliatorius sustiprina oro srautą, tekanti pro radiatorių. Ven­tiliatorius paprastai montuojamas ant to paties veleno kaip ir van­dens siurblys. Jis sudarytas iš s,parnuotės su keturiomis arba šešio­mis mentėmis ir stebulės. Ventiliatoriaus velenas kartu yra ir van­dens siurblio velenas. Jis sukasi korpuso rutuliniuose guoliuose. Pasak automobilių supirkėjų jai ši detalė neveiks sklandžiai, turėsite riimtų problemų su automobiliais. Kad geriau būtų aušinamas variklis ir radiatoriuis, kai kuriuose varikliuose prie radiatoriaus pritvirtintas kreipiantysis gaubtas.

Vandens siurblį ir ventiliatorių trapeciniu diržu isuka alkūninio veleno skriemulys.

Variklyje 314J1-130 diržu dar sukamas vairo hidraulinio stiprin­tuvo siurblio skriemulys, o variklyje 3M3-53-12 — Itempimo ritinė­lis. Automobiliuose KaMA3 sumontuotas penkiamentis ventiliatorius. Ji suka automatinio valdymo hidraulinė mova (23 pav.). Si mova perduoda sukimo momentą nuo alkūninio veleno ventiliatoriui, be to, jai esant, mažiau pakinta apkrova, ,kai stai,giai pasikeičia alkūninio veleno sukimosi dažnis. Hidraulinės movos varančiąją dall sudaro varantysis velenas su gaubtu, varantysis ratas ir skriemulys. Varo­moji hidraulinės movos dalis sukasi dviejuose rutuliniuose ,guoliuose. Ją sudaro varomasis ratas, velenas ir ant jo jtvirtinta ventiliatoriaus stebulė. Hidraulinė mova sandarinama dviem guminiais manžetais.

Ventiliatorius igali dirbti trimis režimais. Pasukus ijungimo čiau­pelio rankenėlę j padėtj „B” — režimas automatinis; tada aušinimo skysčio temperatūra 80-95 °C. Norint atjungti ventiliatorių, „iaupe­lio rankenėlė pasukama j padėtj „0” (antrasis režimas). Trečiasis režimas — ventiliatorius visą laiką ijungtas; taip dirbti galima tik trumpai.

Jungiklio korpuse (24 pav.) sumontuota terminis varantysis ele-mentas, sklandis ir grąžinimo spyruoklė. Aušinimo skysčiui jšilus fki 95 °C, terminio elemento kotas pakelia j viršų sklandj, ir alyva variklio tepimo sistemos tam tikru slė,giu ,pradeda tekėti į hidrauilnę movą. Išcentrinė jėga bloškia ją į besisukančio varančiojo rato hca§tą. Atsitrenkdama j varomojo rato mentes, alyva suka ratą kartu su ventiliatoriaus velenu. Nuo viromojo rato menčių alyva teka j karterio dugninę. Aušinimo skysčiui žemiau kaip iki 80 °C temperaturos, grąžinimo spyruoklės spaudžiami 1.; sklandis uždaro alyvos jleidimo .4bikylutę, ir ventiliatorius nustoja suktis. Automatinė ventiliatoriaus ijungimo ,,h)va palaiko optimalų variklio režimą. Jai esant, būna mažesni galios nuostoliai.

Automobilių supirkėjai

Pakalbinus automobilių supirkėjus kurie nuolat dirba Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje tai dažniausiai pasitaikančios problemos su automobiliais, kuriuos jie superka. Taip pat dažnai pasitaiko, kad jau per senas automobilis ar nori kuo greičiau atsikratyti…

Mus konsultavo: automobilių supirkimas Alytuje

taip pat remtasi straipsniais:

Kai sugenda automobilio alkūninis velenas

N. Kiunjo suprato, kad reikia naujų transporto priemonių

Article Categories:
AUTO

Comments are closed.