FIDELIS KASTRO pasaulyje laikomas ištikimu komunistu, — rašo JAV lietuvių laikraštis „Draugas“, bet nedaugelis žino,