FIDELIS KASTRO pasaulyje laikomas ištikimu komunistu, — rašo JAV lietuvių laikraštis “Draugas”, bet nedaugelis žino,