Jaunas deimantų pirklys Šarlis Raeersdorferis vieno laikraščio korespondentui prisipažino: “Kai kada aš net sapnuoju deimantus.