Geg 5, 2021
493 Views
Komentavimas išjungtas įraše Kai tik gruntuotas paviršius yra išdžiūvęs, nedelsiant reikia dažyti

Kai tik gruntuotas paviršius yra išdžiūvęs, nedelsiant reikia dažyti

Written by

Dažymo eiga.

Kai tik gruntuotas paviršius yra išdžiūvęs, nedelsiant reikia dažyti. Per ilgesnį laiką (per kelias ar daugiau parų) gruntas susilpnėja, ir gali tekti gruntuoti iš naujo. Kelias dienas pabuvusį gruntuotą paviršių, prieš dažant, reikėtų patikrinti. Jei užtėkštas vanduo paviršių smarkiai drėkina, reiškia, gruntas yra silpnas — reikia pergruntuoti.

Pirmiausia dažomos (baltinamos) lubos. Jas galima dažyti ir silpniau įklijintais dažais, negu sienas. Kai kas lubas dažo (baltina) visai be klijų, bet tai netikslinga, nes, pirma, taip dažyti sunkiau, o, antra, be klijų baltintos lubos savaime dulka ir tepasi. Ypač nepatogu vėliau, kai tenka voratinklius graibyti. Kreidos dulkės, kaip sniegas, nuolat byra ant baldų, grindų ir kitų daiktų.

Lubos dažomos dideliu šepečiu—dažytuvu. Svarbiausieji įrankiai, vartojami dažant klijiniais dažais, Dažytuvas, gamintas iš šerių, yra geresnis, negu iš ašutų, ypač maišytų per pusę su žole.

Lubas ir viršutines sienų dalis patogiau ir sparčiau dažyti pasistojus ant dvigubų (dažytojų) kopėčių, negu atsistojus šiaip ant kokių laikinų paaukštinimų ar stalo.

Kopėčios daromos iš pušinių be šakų 30X50 mm storio tašelių. Vidutinio aukščio kambariams dažyti pakanka 2,5 m aukščio kopėčių su šešiais skersiniais. Skersiniai kalami tokiu atstumu: nuo grindų — 35 cm, nuo viršaus — 12 cm, kitur — per 40 cm vienas nuo kito. Kopėčių rėmai viršuje sujungiami metaliniais vyriais.

Kopėčios turi būti lengvos ir tvirtos, kad stovint ar vaikščiojant neklebetuotų ir nebūtų pavojaus nukristi. Kad jos per daug nesiskėstų, apatiniai galai atitinkamai surišami virvute.

Kibiras su dažais pritvirtinamas prie kopėčių kabliu arba virvute.

Prieš dažant, nusėdusius į dugną dažus reikia gerai išmaišyti. Taip pat laikas nuo laiko pamaišyti ir dažant.

Dažytuvas saikingai merkiamas į dažus, o jų perteklius dar nuspaudžiamas į kibiro briauną. Taip galima išvengti bereikalingo dažų laistymo ir taškymosi.

Norint, kad lubos būtų švariai, be pastebimų sudūrimų ir brūkšnių padengtos, reikia laikytis šių taisyklių:

  1. Lubas, kaip ir sienas, reikia gruntuoti. Tik įgudusiems meistrams gali pavykti nudažyti ir negruntuotas, tik vandeniu perplautas lubas.
  2. Dažai neturi būti nei per tiršti, nei per skysti. Nors tiršti dažai dengia geriau, bet juos sunkiau išlyginti. Per skysti dažai silpnai dengia ir nuo dažytuvo labai teka. Tačiau vis dėlto geriau du kartus dengti skystesniais dažais, negu iš karto tirštais.
  3. Pirmą kartą dažant, reikia vedžioti dažytuvu lygiagrečiai su langais, antrą kartą — statmenai langams. Taip mažiau žymūs sudūrimai ir brūkšniai.
  4. Žemuose kambariuose lubų spalva gali būti dažomos tik lubos. Aukštesniuose kambariuose lubų spalva galima dažyti ir sienų viršų per 30-50 cm nuo lubų, dažniausiai iki viršaus langų. Spalvos riba pažymima, atmušant anglimi įtepta virvute.
  5. Naujai tinkuotas arba pertrintas lubas galima kartą gruntuoti kalkių pienu ir kartą dažyti kreida; jei lygiai neišeitų, galima tais pačiais, tik kiek skystesniais dažais išpurkšti purkštuvu. Purkštuvu galima dažyti tik gruntuotą ir jau išdžiūvusį paviršių, tačiau tai daryti reikia labai atsargiai: purkšti plonu sluoksniu ir palaukti, kol užpurkšti dažai susigeria. Gausiai purškiant, dažai gali varvėti ir lubos labai negražiai atrodys. Anksčiau baltintas lubas, jei dažai tvirtai laikosi, galima, tik perplovus vandeniu, iš karto baltinti purkštuvu.

Sienos dažomos normaliai įklijintais dažais, kurie išdžiūvę neturi teptis. Kad spalva būtų lygi it nebūtų žymūs sudūrimai, vidutinio aukščio (iki 3 m) kambariuose sienas reikia dažyti dviese: vienas dažantysis stovi ant kopėčių, antras — ant grindų (39 pav.).

Dažytuvu reikia imti dažų tik tiek, kad jie netekėtų. Tačiau negalima dažyti ir per daug nuspaustu apysausiu dažytuvu.

Kryžmai dažytuvu varinėjami dažai paviršiuje turi gražiai skleistis ir lygiai dengti. Nudažytoji sienos dalis, vos liečiant dažytuvo viršūne, galutinai išlyginama ir sujungiama su tik ką prieš tai nudažytąja dalimi, braukant statmena (aukštyn—žemyn) kryptimi.

Antrą kartą galima dažyti tik visiškai išdžiūvus prieš tai dažytam sluoksniui.

Pakraščiai ir šiaip dideliu šepečiu-dažytuvu neprieinamos vietos dažomos mažesniu apvaliu (žiediniu) arba plokščiu teptuku. Tokias vietas reikia nudažyti dar prieš dažant didžiuoju (dažytuvu). Tada galima bus visą plotą gražiai suvienodinti.

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.