Vairuotojo ir pesčiojo santykis kelyje

Vairuotojas tai žino, bet privažiuoja prie sankryžos dideliu greičiu ir paskutinę minutę staigiai stabdo, sustodamas visiškai prie perėjos. Jis elgiasi pagal taisykles.

Tačiau pėstieji, pamatę artėjantį automobilį, nėra įsitikinę, kad vairuotojas iš tikrųjų sustos ties perėja. Todėl jie nerimaudami laukia ir neina per važiuojamąją dalį, kol automobilis nesustoja. Sis vairuotojas nepažeidė eismo taisyklių, bet pėsčiųjų atžvilgiu nekultūringai elgėsi. Jis turėjo greitį sumažinti palaipsniui, leisdamas suprasti pėstiesiems, kad juos mato ir būtinai sustos prieš perėją.

Nurodysime kitą pavyzdį. Pėstiesiems, einantiems važiuojamąja dalimi, degant žaliam signalui, po tam tikros pertraukėlės užsidega raudonas signalas, raginantis juos apleisti kelią. Tuo metu vairuotojams vis dar dega raudona šviesa. Tačiau nelabai kultūringas vairuotojas, žiūrėdamas iš šono, mato raudoną signalą, skirtą pėstiesiems, ir pradeda važiuoti, nesirūpindamas tuo, kad jam dar neįjungtas žalias signalas. Dažnai tokių vairuotojų valdomų automobilių srautas pajuda iš vietos pirmiau, negu pėstieji apleidžia važiuojamąją dalį ir pasiekia šaligatvį. Tai sukelia netvarką, gąsdina pėsčiuosius ir sudaro situacijas, kuriose lengvai gali įvykti avarija.

Nuo vairuotojo reakcijos laiko labai priklauso automobilio sustojimo kelias staigiai stabdant

Arba dar vienas pavyzdys. Įjungtas raudonas šviesoforo signalas. Vairuotojas, privažiavęs sankryžą, išjungia uždegimą. Užsidegus žaliam signalui, jis įjungia degimą ir stengiasi starteriu užvesti variklį. Vienam tai pavyksta padaryti iš karto, o kitas ilgai vargsta. Tuo laiku kiti automobiliai stovi, nes dėl jo negali važiuoti, degant žaliam signalui. Tokie vairuotojai, paklausti, kodėl jie išjungia variklį, atsako, kad taip taupo degalus.

Toks elgesys nesuderinamas su kultūringo vairavimo principais, pagal kuriuos vairuotojas turi pradėti važiuoti iš karto, įsijungus žaliam šviesoforo signalui. Nesugebėdamas tučtuojau pajudėti bei neužvesdamas variklio, jis trukdo važiuoti kitiems ir rodo žemą vairavimo kultūrą.

Egzistuoja vadinamųjų „sekmadieninių“ vairuotojų problema

Sakydami, kad taip taupo degalus, vairuotojai rimtai klysta. Juk, užvedant variklį, išeikvojamas gerokas akumuliatorių baterijos elektros energijos kiekis, kuris atstatomas, generatoriui įkraunant bateriją, o tam reikia didesnio galingumo, tad variklis gauna papildomą apkrovą. Vadinasi, daugiau degalų sunaudojama, papildomai įkraunant akumuliatorių bateriją, kurios elektros energijos dalis buvo išeikvota užvedant variklį. Kaip matome, vietoj ekonomijos degalai pereikvojami. Tai dar viena priežastis, dėl kurios neverta išjungti variklio, laukiant žalio šviesoforo signalo.

Automobilių supirkimas Vilniuje ir ne tik.

Automobilius superka su ventiliatoriaus gedimais

Automobilius dažniausiai superka su variklio problemomis. Supirkėjų žargonas dažniausiai būna „užkalęs variklis“. Dauguma jų pabrėžia, kad skambinantieji dažniausi pamini, tokias problemas kaip: radiatoriaus, ventiliatoriaus neveikimas.

Taigi pakalbėsim apie ventiliatorių

Ventiliatorius sustiprina oro srautą, tekanti pro radiatorių. Ven­tiliatorius paprastai montuojamas ant to paties veleno kaip ir van­dens siurblys. Jis sudarytas iš s,parnuotės su keturiomis arba šešio­mis mentėmis ir stebulės. Ventiliatoriaus velenas kartu yra ir van­dens siurblio velenas. Jis sukasi korpuso rutuliniuose guoliuose. Pasak automobilių supirkėjų jai ši detalė neveiks sklandžiai, turėsite riimtų problemų su automobiliais. Kad geriau būtų aušinamas variklis ir radiatoriuis, kai kuriuose varikliuose prie radiatoriaus pritvirtintas kreipiantysis gaubtas.

Vandens siurblį ir ventiliatorių trapeciniu diržu isuka alkūninio veleno skriemulys.

Variklyje 314J1-130 diržu dar sukamas vairo hidraulinio stiprin­tuvo siurblio skriemulys, o variklyje 3M3-53-12 — Itempimo ritinė­lis. Automobiliuose KaMA3 sumontuotas penkiamentis ventiliatorius. Ji suka automatinio valdymo hidraulinė mova (23 pav.). Si mova perduoda sukimo momentą nuo alkūninio veleno ventiliatoriui, be to, jai esant, mažiau pakinta apkrova, ,kai stai,giai pasikeičia alkūninio veleno sukimosi dažnis. Hidraulinės movos varančiąją dall sudaro varantysis velenas su gaubtu, varantysis ratas ir skriemulys. Varo­moji hidraulinės movos dalis sukasi dviejuose rutuliniuose ,guoliuose. Ją sudaro varomasis ratas, velenas ir ant jo jtvirtinta ventiliatoriaus stebulė. Hidraulinė mova sandarinama dviem guminiais manžetais.

Ventiliatorius igali dirbti trimis režimais. Pasukus ijungimo čiau­pelio rankenėlę j padėtj „B“ — režimas automatinis; tada aušinimo skysčio temperatūra 80-95 °C. Norint atjungti ventiliatorių, „iaupe­lio rankenėlė pasukama j padėtj „0“ (antrasis režimas). Trečiasis režimas — ventiliatorius visą laiką ijungtas; taip dirbti galima tik trumpai.

Jungiklio korpuse (24 pav.) sumontuota terminis varantysis ele-mentas, sklandis ir grąžinimo spyruoklė. Aušinimo skysčiui jšilus fki 95 °C, terminio elemento kotas pakelia j viršų sklandj, ir alyva variklio tepimo sistemos tam tikru slė,giu ,pradeda tekėti į hidrauilnę movą. Išcentrinė jėga bloškia ją į besisukančio varančiojo rato hca§tą. Atsitrenkdama j varomojo rato mentes, alyva suka ratą kartu su ventiliatoriaus velenu. Nuo viromojo rato menčių alyva teka j karterio dugninę. Aušinimo skysčiui žemiau kaip iki 80 °C temperaturos, grąžinimo spyruoklės spaudžiami 1.; sklandis uždaro alyvos jleidimo .4bikylutę, ir ventiliatorius nustoja suktis. Automatinė ventiliatoriaus ijungimo ,,h)va palaiko optimalų variklio režimą. Jai esant, būna mažesni galios nuostoliai.

Automobilių supirkėjai

Pakalbinus automobilių supirkėjus kurie nuolat dirba Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje tai dažniausiai pasitaikančios problemos su automobiliais, kuriuos jie superka. Taip pat dažnai pasitaiko, kad jau per senas automobilis ar nori kuo greičiau atsikratyti…

Mus konsultavo: automobilių supirkimas Alytuje

taip pat remtasi straipsniais:

Kai sugenda automobilio alkūninis velenas

N. Kiunjo suprato, kad reikia naujų transporto priemonių